Phượng Tím


Gió lay phượng tím ven đường
Mình tôi một lối tôi nhường nhịn tôi
Chân chen hoa rụng bời bời
Chạm hoa hoa lại nhắn lời kiếp sau
Sương giăng mi mắt nhẹ đau

Phượng ơi sao nở bóp nhàu tim tôi
Hương xưa lành lạnh tinh khôi
Mình tôi một lối thôi rồi lỡ duyên...

 Thấy bức tranh phượng tím Đalat đẹp quá. Thôi thì lượm chữ ghép thành thơ.