Xưa và nay

Niềm tự hào dân tộc còn tồn tại trong lòng người dân một nước thì quốc gia đó, dân tộc đó mới có thể tồn tại được. Lòng tự hào dân tộc chính là chỗ dựa tinh thần của dân tộc đó. Mất lòng tự hào dân tộc, con người ta sẽ dễ dàng làm mọi điều ô nhục. Mất niềm tự hào dân tộc, lòng người nhanh chóng tan rã vì không còn giá trị nào để kết dính họ lại với nhau. Họ không thấy đất nước mình, dân tộc mình có điều gì hay đáng tự hào để yêu thương và bênh vực.Suy ngẫm

Người Việt khôn ...
.
Làm ăn kém nên...
.
Bao giờ ta có sách
.
Óc cao đẳng...
.

Xả tress

Hơn lời anh nói
.
Cười vỡ bụng
.
Miệng thế gian
.
Imagine
.