Hình ảnh Việt Nam những năm 1884-1885

      Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh viên đại tài.
      Những tấm hình nầy có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðây là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa.

1- Thành Bắc-Ninh (1884): 
 Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)
 Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào
 Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh
2- Thành Sơn-Tây (1884):
  Cửa Ðông của thành Sơn-Tây
 Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây
Một chùa nhỏ gần Sơn-Tây
3- Thành Nam-Ðịnh (1884):
  Cổng thành Nam-Ðịnh
 Ðền thờ chánh của thành Nam-Ðịnh
4- Quân đội Pháp (1884-1885):
  Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng
 Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Brière de Lisle
Lính Tập ở miền Bắc
5- Hà Nội (1884-1885):
  Ðiện Kính-Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ
 Trại lính tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm
 Chùa Báo ân
6- Con người (1884-1885):
  Con gái Hà Nội
 Người đàn bà trẻ Sàigòn
 Một viên quan
 Lính tập miền Bắc (Lính thú)
Trí thức và thông dịch viên làm việc cho quan Khâm sứ Hà Nội
Quan Tổng-Ðốc Hà Nội và đoàn tùy tùng 
7- Cuộc sống hằng ngày (1884-1885):
 Thợ đúc bạc
 Thợ rèn
 Dệt vải
Kéo sợi
  Vũ công
 Dân khuân vác
8- Dân tộc thiểu số:
  Phụ nữ người Thượng
 Gần Sàigon, người Thượng đón chờ một tướng người Pháp
 Đà-Lạt, một ngày lễ hội
 ChaPa, một gia đình người Mèo Trắng
 Cao-Bằng, phụ nữ Nùng


9- Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại: Bá quan phủ phục


 Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá


 Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về


10- Lễ tang của vua Khải Ðịnh:Toàn quyền Pháp đến dự lễ


 Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng


 Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

 Ðàn voi đi mở đường


      Sau khi chiếm thành Hà Nội lần thứ hai vào năm 1882 (Tổng Ðốc Hoàng Diệu tự tử với thành), quân Pháp tiến về biên gìới phía Bắc vì lúc bấy giờ triều đình Huế đã âm thầm yêu cầu Giặc Cờ Ðen (và sau đó là quân đội Trung Quốc) giúp Việt Nam đánh Pháp. Lúc bấy gìờ Trung Quốc vẫn coi Việt Nam như là “thuộc quốc” của mình nên được dịp họ tràn qua chiếm nhiều tỉnh phía Bắc vùng biên giới.
      Ðể phản công, Pháp tung hải quân đánh chiếm được những đảo Pescadores và Formose (Taiwan) của Trung Quốc nhưng Pháp không đủ quân để đánh với một nước 400 triệu dân nên tìm cách giảng hoà trong hiệp ước ký tại Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885 trong đó Trung Quốc chấp nhận là không còn coi Việt Nam là “thuộc quốc” của mình nữa và hứa là sẽ tôn trọng lãnh thổ Việt Nam mà các đường biên giới sẽ được 2 nước (Pháp & Trung quốc) xác định sau. Lúc đó coi như Pháp đã hoàn toàn thôn tính nước ta.