Chim Trong Lớp Học

Có một bầy chim nhỏ
Dễ thương ghê lắm cơ
Tha rơm về làm tổ
Trên cánh quạt đã hư

Từ những ô cửa lớp
Chim bay ra, bay vào
Thương ơi là giọng hót
Ríu rít rất ngọt ngào

Và như thế lời giảng
Của cô đã bay xa
Theo chim chuyền trong nắng
Đùa với lá, với hoa…

Nhưng rồi đến một hôm
Chim non đã bay mất
Trên quạt trần lớp học
Chỉ còn vài cọng rơm…
Trần Thị Nguyệt Mai
Trích từ Bán Nguyệt San Tuổi Hoa năm 1975