mạt tú

"Trời sinh tôi để làm phu
Và thi sĩ để làm thơ ru đời
Vậy mà tôi trái luật trời
Việc phu thì nhác, lại đòi… làm thơ"

Giá trên mây
Giá vàng ngất ngưỡng đỉnh xưa nay
Mất ngủ mất ăn cũng tại mày !
Đào hố tìm vàng chôn tính mạng
Đeo vòng khoe của nát chân tay
Kim bằng thuở nọ giờ quên phứt !
Hiền hữu ngày xưa bỗng tiếc thay !
Gía trị nhân tình lao xuống dốc
Giá vàng được thế vọt lên mây.Điểm “0” là bình thường
học hành phải nói là gay
bao năm học sử rỏ bày số không
số này không phải số không
đổi thay thêm một biến không thành mười       

sợ rằng nay đặng điểm mười
mai kia công bộc thành người dân chê

Lẫn lộn
Mới mấy mươi xuân đã lẫn rồi
Ông gà bà vịt thật lôi thôi !
Râu ông cắm lộn cằm bà nọ
Vung mẻ đậy nhầm miệng chỏ xôi
Lũ lợn sủa đưa ngài ăn trộm
Bầy mèo quát tiễn bác chuột hôi
Đất sinh ra tật già sinh cỏ
Cách giày gãi ngứa - gãi cho vui ...
Đất trời ô nhiễm
có những dòng sông sắp chết đi
nào kênh nào rạch cũng đen sì
con mương đớ họng la khô nước
cái giếng trơ lòng múc được chi
ra phố kiếm dăm ba đồng lẻ
về thành toan mở một đường đi
dưới đất cống ngầm trên xịt khói
đất trời ô nhiễm chẳng hề chi !


Quảng cáo
tường nhà cột điện thật là xui
số đỏ chữ đen chẳng dễ chùi.
hầm cầu nước nghẹt ti vi hỏng
nhà hàng gió lộng mát xa chơi
nạo thai thông ống điều sinh lý
bơm mông cắt mí mỡ thon đùi.
“văn hay chữ tốt” tuôn đầy ngõ
hám lợi ông đây rõ chữ cùi.

Chạy đi các bà ơi !
Rượu uống tôi rồi ! rượu uống tôi !
Trời ơi, ly rượu uống tôi rồi !
Ba ông uống rượu giờ đâu nhỉ
Những hồn rượu uống hiện đây thôi !
Cờ tiên rượu thánh chê rồi chán
Kẻ hét người la đứng lẫn ngồi
Ba ông uống rượu giờ đâu nhỉ
Mấy thằng rượu uống các bà ơi !... 

Cùng tác giả: