Câu thơ cuối


                                                   





nằm sấp làm thơ, nằm ngửa ngâm
thơ còn dang dở, tóc hoa râm
làm sao viết trọn câu thơ cuối
để đến khi về được tĩnh tâm

câu thơ cuối ấy còn trong mộng
ngòi bút hồn tôi chữa chấm vào
trang giấy đời tôi vàng ố cả
xao động khôn cùng biển sóng xao

đã ai viết trọn câu thơ cuối
hay đến muôn đời vẫn dở dang
thơ cũng như người trong mộng vậy
đeo đẳng hằng đêm giấc mộng vàng                                   



đinh hoàng kim