Cuối câu thơ

Họa bài Câu Thơ Cuối 
                                                                     


     


nằm sấp làm thơ nằm ngửa ngâm
nên còn dang dở tóc thì râm ?
không cần viết trọn câu thơ cuối
không đến không về vốn tĩnh tâm

câu thơ cuối ấy đều là mộng
bởi mộng nên thôi chớ chấm vào

trang giấy cuộc đời đâu có sắc
anh từ vô thỉ thuở nơi nao


mong chi viết trọn câu thơ cuối
xao động khôn cùng chỉ dở dang
thơ đầu thơ cuối là thơ vậy

vỗ nhẹ đêm đêm giấc mộng vàng