thơ trần vấn lệ

kẻ trước người sau  

cái còn nào chẳng mất
cái mất, mất gì đâu

                                                                            
Bạn tôi đã già rồi.
Tám mươi lăm tuổi Trời…
chắc cũng gần xa Đất.
Tôi không theo đạo Phật
mà cũng hiểu Tử - Sinh,
chuyện không phải của mình
mà do …cái Tâm định.
Đất chẳng qua chỗ dính
cuộc đời ta vậy thôi.
Tất cả đều về Trời.
Trời ở đâu?  Ngước mặt!
Thấy chớ mây ở Bắc
gió thổi về biển Nam .
Gió thổi qua núi non.
Gió xoáy lòng rừng rú.
Gió theo người lữ thứ,
thổi ngược về Quê Hương…           
Ở đó là Tình Thương!
Ở đó là Thánh Giá!
Sống có vay có trả,
thác chữ Vạn xoay tròn.
Không ai ưng, ai oan,
ngày cuối cùng phán xét.
Ngày cuối cùng chưa hết
nếu chúng ta vẫn còn
muốn khom lưng cúi luồn
mơ đền đài dinh thự,
mơ làm cây cổ thụ
đứng giữa trời tuyết sương…

Bạn của tôi dễ thương
không mơ màng gì cả. 
Đời chỉ một cái lạ: 
 
ta Được Sinh Làm Người,
đầu ai cũng đội Trời,
chân ai cũng đạp Đất. 
Cái Còn nào chẳng Mất? 
Cái Mất, mất gì đâu? 
Một giấc ngủ Thiên Thu
dài hơn Đời Hữu Hạn! 
Bạn tôi yêu không chán
cuộc đời nên hiểu đời. 
Bạn tôi ngó lên trời,
nghĩ thơm lừng nhang khói.  
Những gì bạn tôi nói
là những gì tôi mong: 
Chúng Ta Có Núi Sông
Do Thiên Thư Định Phận!

Năm Bảy Lăm ai Thắng?
Năm Bảy Lăm ai Thua?
Chẳng qua là Cuộc Cờ
khi nói điều Thua, Thắng!
Có  nhiều điều “chẳng đặng”
cay đắng cũng đành thôi
Ở cái tuổi về Trời
xin một điều Tha Thứ
Mỗi người là Khách Lữ, 
mỗi người một Tấm Lòng,
Phật nói Có là Không,
Chúa cho ta Điểm Tựa. 
Bạn tôi tin thế đó
và sẽ đi bình yên!


Ước chi tôi có Duyên
được ra đi trước bạn…
Tứ Tuyệt Tết
Thơ và em
Nửa Ðêm Trong Vườn Riêng Một Cõi
Áo trắng học trò
Hoa Trôi Bèo Giạt
Em là gái trời bắt xấu
Hai mùa Thu Đà Lạt
Chiến y làm đẹp phố phường
Hờn dỗi 
Bùi Giáng có sống đâu mà chết ?
Yếm trong thơ văn Việt Nam       
                                                                                
                                     
Kẻ trước người sau
Sinh năm
Làm Thơ Trên Computer
Lời mẹ dặn
Lời người điên
Lời Sơn Nữ
Một Cuộc Đồng Hành Hai Nẻo Đường Tu
Nằm vạ
Khóc Bào Huynh 
Vũng lầy
Truyện ngắn hay