Bùi Giáng có sống đâu mà chết ?

Tiên hay Điên? Phải chăng Điên là một cách hành Thiền của Bùi Giáng? Và Điên cũng là cách né tránh đối diện với thực tại, thực tại thời chiến tranh Việt Nam, trước và sau 1975? Ta không thấy Bùi Giáng bày tỏ bất cứ chính kiến nào về thực tại đó như thơ văn đương thời...

 


Với Trịnh Công Sơn ...
     Những câu chuyện của hai người đều được ghi lại bằng dấu ấn thơ ca, tựa như sự đùa cợt, giao hoà và tâm đắc cùng nhau. Bùi Giáng đã từng viết những câu thơ tặng Trịnh Công Sơn:
                                     “Anh Sơn vô tận bấy chầy
                                     Tôi từ lẽo đẽo tháng ngày trải qua
                                     Niềm thống khổ đứt ruột rà
                                     Còn chăng? Chỉ một ấy là là chi
                      Có lúc ông còn trêu Trịnh Công Sơn:
                                    “Công Sơn Trịnh trọng phiêu bồng
                                     Thưa rằng thơ nhạc có ngần ấy thôi

Với Kim cương mối tình si của ông mang một sắc thái Tiên chứ không phải Tục:
                                     Kính thưa công chúa Kim Cương,
                                     Trẫm từ vô tận ven đường ngồi đây.
                                     Tờ thư rất mực móng dày,
                                     Làm sao định nghĩa đêm ngày yêu nhau? 

Với Ni Sư Trí Hải (tên đời là Tôn Nữ Phùng Khánh)
                                     Con về giũ áo đười ươi
                                     Nực cười Trí Hải ngậm ngùi mẫu thân
                                     Đẻ con một trận vô ngần
                                     Mẹ còn đẻ nữa một lần nữa thôi
                                     Mẫu thân Phùng Khánh tuyệt vời
                                     Chiều xuân thơ mộng dưới trời bước đi 

   

Tứ Tuyệt Tết
Thơ và em
Vĩnh biệt Phạm Công Thiện
Nửa Ðêm Trong Vườn Riêng Một Cõi
Áo trắng học trò
Hoa Trôi Bèo Giạt
Em là gái trời bắt xấu
Hai mùa Thu Đà Lạt
Chiến y làm đẹp phố phường
Hờn dỗi 
Bùi Giáng có sống đâu mà chết ?
Yếm trong thơ văn Việt Nam       
                                                                                
                                     
Kẻ trước người sau
Sinh năm
Làm Thơ Trên Computer
Lời mẹ dặn
Lời người điên
Vĩnh biệt Phạm Công Thiện
Lời Sơn Nữ
Một Cuộc Đồng Hành Hai Nẻo Đường Tu
Nằm vạ
Khóc Bào Huynh 
Vũng lầy
Truyện ngắn hay
Áo Tím Ngày Xưa